Beytü’l Hikme kimin tarafından kurulmuştu ve bünyesinde ne gibi çalışmalar bulundurmaktaydı ?

Soru

İslam bilim tarihinde uzun yıllar boyunca bünyesindeki bilim adamları ve tercümanlarla faaliyet gösteren Beytü’l Hikme’de ne gibi çalışmalar yapılmıştı ?

İnceleniyor 0
OrajAlgin 8 ay 1 Yanıt 207 görüntülenme 0

Yanıt ( 1 )

 1. Bu yanıt düzenlendi.

  Beytü’l Hikme’nin tarihini 2. Abbasi Halifesi Ebu Cafer el-Mansur’un saray kütüphanesine kadar götürelebilsek de kurumsal olarak kuruluşu 7. Abbasi Halifesi el-Me’mun dönemine rastlar (9.yy). Bünyesinde tıbbi araştırmaların yanı sıra çok ciddi astronomik araştırmalar yapılıyordu. Burada çalışan astronomlar Dünya’nın çevresini ölçüyor, astronomik aletler yapıyor, Güneş lekelerini gözlemliyorlardı. Deneyle ispat edilemeyen hiçbir bilgiyi bilimsel kabul etmiyorlardı. Ayrıca Beytü’l Hikme bünyesinde fen bilimlerinin yanı sıra felsefe, mantık, ilahiyat, kelam gibi çeşitli ilim dallarını da barındırıyordu.

  Burada tercümanlara çevirdiği kitabın ağırlığı kadarıyla ödeme yapılıyordu. Böylelikle daha fazla sayıda kitap çevirmelerine teşvik ediliyorlardı.

  Beytü’l Hikme ”Sahibu Beyti’l-Hikme” denilen bir müdür tarafından yönetilmekteydi.

  KAYNAKLAR:

  1. Necati Avcı, İslam Dünyasında Kütüphaneciliğin Doğuşu ve İlk Örnekleri (Beytü’l Hikme’den Daru’l Hikme’ye)

  2. Gazi Erdem, İslam Kültür Tarihinin İlk İlimler Akademisi Beytü’l-Hikme, Dini Araştırmalar, Ocak – Haziran 2013, Cilt : 16, Sayı : 42, ss. 57- 77

  3. Mahmut Kaya, İslam Ansiklopedisi, Beytü’l Hikme Maddesi

  4. Mehmet Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları, İstanbul, 2018

  5. Mehmet Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi Üzerine Konferanslar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2018

  En iyi yanıt

Yanıtla