Yanıt ( 1 )

 1. Sadece gezegenler değil, evrendeki tüm madde, tüm nesneler döner. Galaksiler, yıldızlar, kuyrukluyıldızlar, uydular, atom çekirdeği, elektronlar….

  Dönme hareketi atalet de dediğimiz (ingilizce inertia) bir büyüklük ile ifade edilir ve bu dönme eğilimi dışarıdan bir etki gelmediği sürece devam eder. Gezegenler oluşumları sırasında bu dönme hareketleri ile yıldızları etrafında hareketlerine başlar ve bir çarpışma, ya da başka bir gök cisminin çekim alanına girme vs. gibi bir olay olmadıkça bu hareket devam eder.

  Gezegenlerin 4 ayrı dönme hareketinden bahsedebiliriz.

  1- Kendi etrafında dönme hareketi

  2- Yıldızı etrafında dönme hareketi

  3- Devinim hareketi

  4- Yıldızıyla birklikte galaksi merkezi etrafındaki hareketi

   

  Evrendeki en dominant kuvvet kütleçekim kuvvetidir ve her kütle, evrendeki diğer bütün kütleleri kütleçekim yasası doğrultusunda çeker. Kütle ne kadar büyükse, çekim kuvveti de doğru orantılı olarak artar. Uzayda çekim kuvvetine maruz kalan kütleler, bu doğrultuda ivme kazanır ve hızlarını bu ivme ile değiştirirler. İki ayrı kütle(gezegen-yıldız çifti olabilir), ‘kafa kafaya’ tabir edebileceğimiz bir çarpışma yaşamadığı sürece, hızlarına bağlı olarak ya birbirlerini ıskalayıp hafif sapmalarla yollarına devam eder, ya da yeterince yavaşlarsa, birbirlerinin çekim etkisiyle birbirlerinin etrafında dönmeye başlar.

  Bir başka gökcisminin etrafında dönme hareketinin devamını sağlayan kütle çekim kuvvetidir ve bu kuvvet varolduğu sürece dönme hareketi devam eder.
  Kendi etrafında dönme hareketinin devamını sağlayan ise açısal momentumun korunumudur. Başka bir cisimle etkileşime girmedği sürece, açısal momentumunu koruyan cisim, dönmeye devam eder.

  Fiziğin 4 temel kuveetinden birincisi olan kütleçekim kuvveti nedeniyle gök cisimleri döner.

  En iyi yanıt olarak işaretle

Yanıtla