Yanıt ( 1 )

  1. 2015 yılında Tore A Nielsen ve Russell A Powell’ın “Rarebit Fiend’ın Düşleri: Tuhaflık ile rahatsız edici rüyaların tetikleyicisi olarak yiyecek ve diyet (Dreams of the rarebit fiend: Food and diet as instigators of bizarre and disturbing dreams)” başlıklı makalesi bu konu hakkında bir sonuç bulmuştur. Kanada Üniversitesi’ndeki birinci sınıf öğrencisi olan 396 kişinin katılımıyla gerçekleşen anket çalışmasında genel uyku, yemek yeme ve rüya deneyimlerinin yanı sıra gıdaya bağlı hayal kurma ile ilgili sorular da soruldu. Katılımcıların belirli gıdaların hayal kurmayı etkileyip etkilemediğine dair inançlarını özellikle araştırmak amacıyla 3 maddeden oluşan açık uçlu bir anket kullanılmıştır. Sorulardan ilki katılımcıların hiç rahatsız edici hayallere neden olan yiyecekleri fark edip etmediklerini, ikinci olarak kötü rüyaları ve son olarak da gece geç saatte yemek yemenin hayallerini etkileyip etkilemediği, etkiliyor ise nasıl etkilediği hakkındaydı.

    Araştırmanın yazarları, 382 kişiden 68’inin (%17,8) belirli yiyeceklerin ya da geç saatlerde yemek yemenin hayallerini etkilediğini iddia ettiğini bulmuşlardır. Yiyeceklerin rüyaları etkileyebileceğine inanlar en sık rastlanan besinler hem rahatsız edici (%44) hem de tuhaf (%39) rüyalara neden olduğu söyledi. En çok rahatsız edici rüyalara sebep olan baharatlı yiyecekler iken (%19) tatlı yiyecekler baharatlı kadar rahatsız etmemektedir (%13). Buna karşın tatlı yiyeceklerin tuhaf rüyalara sebep olduğu bulunmuştur (%27). Son olarak geç yemek yeme rahatsız edici ya da kötü rüyalarla ilişkilendirilirken (%47,2) bir kesim tarafından da (%22,2) tuhaf rüyalarla ilişkilendirildi.

    Kaynak: https://www.academia.edu/10605094/Dreams_of_the_Rarebit_Fiend_food_and_diet_as_instigators_of_bizarre_and_disturbing_dreams_2015_

    En iyi yanıt olarak işaretle

Yanıtla